Tag-Archive for » Tatów «

Rezerwat przyrody „Parnowo”

Rezerwat Parnowo 01 Wodno-faunistyczny. Powstał między miejscowościami Cieszyn i Tatów w naturalnym zagłębieniu terenu. Ochroną objęty jest 66-cio hektarowy obszar bagienny z licznymi oczkami wodnymi, wodorostami, kulistymi kępami wierzb, opasany w części turzycowymi podmokłymi łąkami, w części mieszanym lasem, który stanowi naturalną otulinę rezerwatu.

more »