Archive for the Category » Fauna i flora «

Rezerwat przyrody „Warnie Bagno”

Rezerwat Warnino 01 Rezerwat przyrody „Warnie Bagno” – torfowiskowy, o powierzchni 518,92 ha, utworzony 26 września 2005 r. Przynależy do dwóch gmin Będzina i Biesiekierza. Posadowiony jest ok. 1,5 km na północ od Warnina i 2,5 km na południowy zachód od Wierzchowina. Na północy, na odcinku około 1 km wspólna granica z rezerwatem przyrody „Wierzchomińskie Bagno”.

more »

Dąb spod Parsowa

Drzewa Dab w Parsowie 01 Od paru wieków na dużej leśnej polanie, w okolicy Parsowa rośnie potężny dąb szypułkowy, który jest niekwestionowanym królem okolicznych lasów.
Jego majestat przytłacza i mimo woli uczy człowieka pokory – 7 metrów obwodu i 23 metry wysokości robią swoje. Przez setki lat potrafił oprzeć się wiatrom, burzom i pożarom lasów. Ominęła go również ludzka siekiera, co pozwoliło mu, żeby w tym czasie być siedliskiem innego życia, a obecnie istotnym elementem naszego krajobrazu.

more »

Rezerwat przyrody „Parnowo”

Rezerwat Parnowo 01 Wodno-faunistyczny. Powstał między miejscowościami Cieszyn i Tatów w naturalnym zagłębieniu terenu. Ochroną objęty jest 66-cio hektarowy obszar bagienny z licznymi oczkami wodnymi, wodorostami, kulistymi kępami wierzb, opasany w części turzycowymi podmokłymi łąkami, w części mieszanym lasem, który stanowi naturalną otulinę rezerwatu.

more »