Archive for the Category » Kościoły «

Kościół w Cieszynie

Kosciol w Cieszynie 02 Kościół filialny Parafii Biesiekierz

Gotyk bud. XIV w., restaur. XIX w., przekazany parafii 31 grudnia 1973r. W stanie bardzo dużego zniszczenia, pozostał jeszcze nieodbudowany. Odremontowana została wieża kościoła pełniąca obecnie role kaplicy.

Wygląd zewnętrzny, opis konstrukcji i wnętrza:
more »

Kościół w Starych Bielicach

Kosciol w Starych Bielicach 01 Kościół pw. Świętego Stanisława – biskupa i męczennika
Został wzniesiony w 1894 roku jako neogotycki, murowany z cegły. Zawieszony na wieży dzwon, pierwotnie odlany w 1569 roku, został na nowo odlany w Szczecinie w 1905 roku.

more »

Kościół w Parsowie

Kosciol w Parsowie 01 Neogotycki, wzniesiony w okresie lat 1880-1881. Wyposażenie wnętrza kościoła datuje się na przełom wieku XVI do XVIII.

more »

Kościół w Parnowie

Kosciol w Parnowie 01 Kościół gotycki pw. Najświętszej Rodziny, kościół filialny Parafii Biesiekierz

Został wzniesiony w XV w. Jego zabytkowy wystrój stanowią barokowa ambona oraz dzwon z minuskułowym napisem, czyli alfabetem „małych liter” utworzonym w szkole pisarskiej założonej przez Karola Wielkiego. Pierwotnie w kompleksie tym znajdował się zespół pałacowo-parkowy oraz pałac z I połowy XIX w.

more »

Kościół w Biesiekierzu

Kosciol w Biesiekierzu 01 Na terenie Biesiekierza znajduje się kościół pod wezwaniem Chrystusa Króla z XIV w. we wnętrzu którego znajduje się wczesnobarokowy ołtarz, chrzcielnica z XVII w., fragment nastawy ołtarzowej z datą renowacji z 1932 roku, a także dwie rzeźby barokowe oraz dzwony.

more »